Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6147400
Νέος σταθμός στο Κορωπί πλησίον αεροδρομίου

Όροι ενοικίασης

Άδεια Οδηγήσεως

Ο μισθωτής πρέπει να πληροί  όλες τις προϋποθέσεις συμπεριλαμβανομένων  της ηλικίας καθώς και του πιστωτικού έλεγχου.
Οι οδηγοί  πρέπει να είναι πάνω από 23 ετών και να είναι κάτοχοι  άδειας  οδηγήσεως τουλάχιστον για 1 έτος.
Μόνο οι οδηγοί που αναγράφονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο έχουν δικαίωμα να οδηγούν το αυτοκίνητο.
Πολίτες εκτός  της Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να είναι κάτοχοι διεθνούς άδειας οδηγήσεως.

Για τις κατηγορίες F+ και πάνω ο οδηγός πρέπει να είναι πάνω από 26 ετών.

 

Επιπλέον  οδηγοί

Χωρίς χρέωση. ο επιπλέον οδηγός πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Πληρωμή

Ελάχιστη χρέωση ενοικίασης είναι ένα 24ωρο από την ώρα παράδοσης του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο πρέπει να επιστραφεί την ίδια ώρα με αυτήν της παράδοσης με 1,5 ώρες περίοδο χάριτος. Μετά την περίοδο αυτή θα χρεώνεται το 1/3 της ημερήσιας χρέωσης για κάθε μια ώρα που περνά και για τις 3 πρώτες ώρες . Μετά τις 3 ώρες θα χρεώνεται μια πλήρης μέρα.

Προκαταβολή: Το κόστος της ενοικίασης προκαταβάλλεται με την παράδοση του αυτοκινήτου. Κάτοχοι πιστωτικών καρτών που αναγνωρίζει η ΑRENA CAR RENTAL A.E. εξαιρούνται από την προπληρωμή της εγγύησης.

Για τις κατηγορίες C και πάνω, πιστωτική κάρτα σε ισχύ είναι απαραίτητη.
Η πληρωμή με μετρητά είναι αποδεκτή.
Όλες οι χρεώσεις αποτελούν αντικείμενο τελικού υπολογισμού.

Χιλιόμετρα & χρεώσεις

Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν 120 χιλιόμετρα δωρεάν ανά μέρα. Στις μηνιαίες ενοικιάσεις η τιμές περιλαμβάνουν 3000 δωρεάν χιλιόμετρα. Για περισσότερα χιλιόμετρα ο μισθωτής χρεώνεται κάθε επιπλέον χιλιόμετρο. Η χρέωση αυτή θα αναφέρεται τόσο στην κράτηση όσο και στο μισθωτήριο συμβόλαιο.
Ο μισθωτής πληρώνει το μίσθωμα κατά την κράτηση στην αρχή της συμφωνίας εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Οι χρεώσεις στην διάρκεια και τα χιλιόμετρα υπολογίζονται με τις τιμές που αναφέρονται στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Τα χιλιόμετρα καθορίζονται από το εργοστασιακό σύστημα (κοντέρ) που είναι τοποθετημένο στο αυτοκίνητο. 

Καύσιμα 

Ο ενοικιαστής πληρώνει τα καύσιμα κατά την διάρκεια της ενοικίασης.
Αν ο ενοικιαστής δεν επιστρέψει το όχημα με την ίδια ποσότητα βενζίνης που παρέλαβε , χρεώνεται την διαφορά.


Παραδόσεις / Παραλαβές: Δωρεάν στα γραφεία της εταιρείας και στο αεροδρόμιο (2 μέρες ελάχιστη διάρκεια
ενοικίασης)

Παραδόσεις μέσα στην πόλη 12,00 ευρώ πλέον φπα. Ελάχιστη χρέωση 5,00 ευρώ πλέον φ.π.α.
Για παραδόσεις / παραλαβές οπουδήποτε αλλού κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία.
Τα αυτοκίνητα πρέπει να παραλαμβάνονται μέσα στο ωράριο της εταιρείας. Για παραλαβές εκτός ωραρίου υπάρχει η χρέωση των 30,00 ευρώ πλέον φπα. 

Φόροι : Φ.Π.Α. 23%

 

Αξεσουάρ και εξοπλισμός

Διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης παιδικά καθίσματα :Η χρέωση είναι 4,00€ ανά μέρα πλέον το φπα με ανωτάτη χρέωση 12 μέρες
GPS: η χρέωση είναι 5,00€ πλέον φπα με ανωτάτη χρέωση 12 μέρες

Ασφάλειες

Οι τιμές περιλαμβάνουν τις παρακάτω καλύψεις:

1. προσωπική ασφάλεια (P.A.I.)Θάνατο η τραυματισμό του οδηγού καλύπτει τον ενοικιαστή του οχήματος μέχρι 15.000 ευρώ σε περίπτωση θανάτου , και για ολική η μερική ανικανότητα. Δεν καλύπτει ατυχήματα που έγιναν πριν η μετά την ενοικίαση.

2. Ασφάλεια προς τρίτους (T.P.C.) Kαλύπτει θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων συμπεριλαμβανομένων των επιβατών (εξαιρείται ο οδηγός) στο όχημα μέχρι το ποσό των  1.000.000€ και για υλικές ζημιές τρίτων μέχρι το ποσό των 1.000.000€ 

3. Μεικτή ασφάλεια ( C.D.W.) Συμπεριλαμβάνεται στις τιμές και έχουν απαλλασσόμενο ποσό διαφορετικό σε κάθε κατηγορία αυτοκίνητου. Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στα λάστιχα δεν καλύπτονται.

Η επιπλέον ασφάλεια (C.D.W.) δεν καλύπτει:

α) Εκούσιες ζημιές ή ζημιές που προέρχονται από αμέλεια του ενοικιαστή
β) Ζημιές που προέρχονται όταν ο οδηγός είναι υπό επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή από οτιδήποτε που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης
γ) Ζημιές που προκληθήκαν από αγώνες ταχύτητας και δοκιμή του οχήματος
δ) ζημιές που προκληθήκαν από ζώα
ε) Τρύπες καψίματα και σχασίματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
στ) Ζημιές στα λάστιχα , στις ζάντες , στις αναρτήσεις , στους καθρπετες, στην μπαταρία στο ράδιο/cd και σε εξαρτήματα και μέρη του οχήματος που απωλέσθησαν η προκληθήκαν ζημιές από κλοπή
ζ) Ζημιές που προκληθήκαν λόγο οδήγησης σε σκληροτράχηλους δρόμους
η) Ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η οδήγηση όπως μονοπάτια, σιδηροδρομικές γραμμές , ποτάμια-ρυάκια , παραλίες και γενικά σε μέρη όπου η οδήγηση είναι ακατάλληλη.
θ) Ζημίες που προκλήθηκαν από άμμο, στάχτη ή άλλα υλικά που εισχώρησαν στο όχημα
Τι είναι το απαλλασσόμενο ποσό;
Σε περίπτωση ατυχήματος η κλοπής του οχήματος ο μισθωτής θα πρέπει να πληρώσει ένα χρηματικό ποσό (απαλλασσόμενο) Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό αυτό ανεξάρτητου υπαιτιότητας. 

4. Ασφάλεια κλοπής (Τ.Ρ.) Η ασφάλεια κλοπής συμπεριλαμβάνεται στις τιμές και απαλλάσσει τον ενοικιαστή από
κάθε οικονομική επιβάρυνση από την απώλεια του αυτοκινήτου.  Σε περίπτωση ζημιάς ο ενοικιαστής πρέπει να πληρώσει το απαλλασσόμενο ποσό ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.
Η ασφάλεια κλοπής δεν καλύπτει :                                                                       
Κλοπή προσωπικών αντικειμένων από το όχημα                                                
Κλοπή ολική ή μερική που προκλήθηκε από αμέλεια του ενοικιαστή (π.χ.  άφησε το όχημα ξεκλείδωτο ή άφησε
το κλειδί στην μίζα).

Ο ενοικιαστής μπορεί να αγοράσει επιπλέον ασφάλεια (S.C.D.W.) μηδενίζοντας το απαλλασσόμενο ποσό
της μεικτής ασφάλισης. 

Η επιπλέον αυτή ασφάλεια (S.C.D.W.) δεν καλύπτει : 
α) Εκούσιες  ζημιές ή ζημιές που προέρχονται από αμέλεια του ενοικιαστή
β) Ζημιές που προέρχονται όταν ο οδηγός είναι υπό επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή από οτιδήποτε που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης 
γ)  Ζημιές που προκληθήκαν από αγώνες ταχύτητας και δοκιμή του οχήματος 
δ) ζημιές που προκληθήκαν από ζώα 
ε) Τρύπες καψίματα και σχασίματα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου
στ) Ζημιές στα λάστιχα , στις ζάντες , στις αναρτήσεις , στην μπαταρία στο ράδιο/cd και σε εξαρτήματα και μέρη του οχήματος που απωλέσθησαν η προκληθήκαν ζημιές από κλοπή 
ζ) Ζημιές που προκληθήκαν λόγο οδήγησης σε σκληροτράχηλους δρόμους
η) Ζημιές που προκλήθηκαν από οδήγηση σε μέρη όπου δεν επιτρέπεται η οδήγηση όπως μονοπάτια,  σιδηροδρομικές γραμμές , ποτάμια-ρυάκια , παραλίες και γενικά σε μέρη όπου η οδήγηση είναι ακατάλληλη.
θ) Ζημίες που προκλήθηκαν από άμμο, στάχτη ή άλλα υλικά που εισχώρησαν στο όχημα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (ΦΩΤΙΑ ΚΛΟΠΗ ΚΛΠ) Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ        
Να ειδοποιήσει την αστυνομία
Να καταγράψει ονόματα και διευθύνσεις από μάρτυρες
Να ειδοποιήσει άμεσα την εταιρεία
Να καταγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τους εμπλεκομένους
Να συμπληρώσει και να υπογράψει  έντυπο δήλωσης ατυχήματος μέσα σε ένα 24ωρο από την ώρα του ατυχήματος

Η μεικτή ασφάλεια δεν ισχύει όταν ο ενοικιαστής είναι αμελής και κάνει κακή χρήση του αυτοκινήτου 

 

Οδήγηση εκτός συνόρων: Οι ενοικιαστές που θέλουν να οδηγήσουν το όχημα εκτός συνόρων  πρέπει να πάρουν έγγραφη έγκριση από την ARENA CAR ENTAL Α.Ε. Επιπλέον χρεώσεις προκύπτουν για την χρήση αυτή.

Μεταφορά με πλοίο :
Επιτρέπεται μόνο αν η ARENA CAR RENTAL A.E. το εγκρίνει εγγράφως 

Πρόστιμα & τροχαίες παραβάσεις 

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή τροχαίων παραβάσεων και των παραβάσεων στάθμευσης 
Πρόστιμα και άλλες συνέπειες που αφορούν τροχαίες παραβάσεις κατά την διάρκεια της ενοικίασης επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. Αν οι αριθμοί κυκλοφορίας (πινακίδες) αφαιρεθούν ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το σχετικό πρόστιμο καθώς και το πάγιο ποσό των 30,00€ πλέον φπα ως διαχειριστικά έξοδα.
Σε περίπτωση κακής χρήσης του αυτοκινήτου  ή παράβασης των όρων, η ARENA CAR RENTAL A.E. έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να λύσει αζημίως για λογαριασμό της την σύμβαση και να αφαιρέσει το αυτοκίνητο από τα χέρια του ενοικιαστή ή καθενός που το κατέχει εξ` ονόματος του  χωρίς καμία προειδοποίηση.

Για οιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους όρους και τις  προϋποθέσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα  210 6147400 , 210 8980333 ή μέσω email στο info@arenagr.com 

 Πολιτική ακύρωσης 1. Κρατήσεις εντός της περιόδου από 15 Ιουνίου έως 5 Σεπτεμβρίου και στην περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα: • Ακύρωση που γίνει έως 21 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης δεν υπάρχει χρέωση. Οποιαδήποτε προκαταβολή που πιθανόν έχει δοθεί, επιστρέφεται* • Ακύρωση που γίνει από 20 μέρες έως και την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης ή μη εμφάνιση , το σύνολο του κόστους της κράτησης δεν επιστρέφεται 2. Κρατήσεις εντός της περιόδου από 6 Σεπτεμβρίου έως 14 Ιουνίου εκτός την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα: • Ακύρωση που γίνει έως 7 μέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης δεν υπάρχει χρέωση. Οποιαδήποτε προκαταβολή που πιθανόν έχει δοθεί , επιστρέφεται* • Ακύρωση που γίνει από 6 μέρες έως την ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης ή μη εμφάνιση , το σύνολο του κόστους της ενοικίασης δεν επιστρέφεται. *Η επιστροφή προκαταβολής δύναται να γίνει εντός 2 μηνών από την ημερομηνία ειδοποίησης .Προαιρετικά, δύναται να σας χορηγηθεί, ένα κουπόνι με ισχύ για περίοδο 18 μηνών, για μελλοντικά ενοικίαση.